Festményeim

 

<1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006/2 | 2006/3

Czeglédi Gizella olajfestményeivel való találkozáshoz elegendő időt kívánok,hogy csendes párbeszéd alakuljon ki a festmény és nézője között.
Ismerje meg minden titkát a festőművésznek,hogy megértse a képi nyelvet,hogy miért alkotta a festményt.
Magyar festőként előtérbe helyezi a magyar tájat,a magyar embereket , a nemzeti hagyományt.

" Mi festők a szemeinkkel látunk ugyan, de a szívünkkel dolgozunk."
                                                                     (Stefan Luchian)

A festőművész olajfestményei láttán reméljük, élményekkel gazdagodva lép ki a honlapról.
A festmények tárgyát az élet minden területéről merítette a művész.Az alkotások többet mondanak a rajtuk megjelenő látványnál.

 

" A jó festmény tulajdonképpen olyan zene, melódia, amit csak az értelem foghat fel!
                                                                     ( Michelangelo)

" Minden művészet arra törekszik, hogy zenévé váljon."
                                                                     (Walter Pater)

A művész bízik abban, hogy az emberkéz által formálta festményeknek újra lesz tekintélye.
A festőművészek azért fognak ecsetet,azért alkotnak, mert amit kiakarnak fejezni, szavakkal elmmondhatatlan.

A jó festmény örömmel ajándékozza meg, kiemeli a látiogatót a hétköznapok szürkeségéből.

Az olajfestmény legyőzi a mulandóságot, nem fog rajta az idő.
A festőművész  művészetének változása , fejlődése a festményeken látszik, hogy nem önmagától fejlődik, a művész gondolatai változnak,
és velük változik a kifejezési módja is.

A művész portréival a megőrízhetetlen megőrzésére törekszik, dacolva az ember mulandóságával.
A természetből az életből kiragadott pillanatok megfestésében is a megőrzési vágy készteti a festőművészt a festmények megfestésére.

Önarcképei szépítéstől mentesek, reméli,hogy többet nyújtanak felületes jellemábrázolásnál és hűen tükrözik a festőművész önéletrajzát.

Az olajfestményekben megjelenteti a romantikus, szenvedélyes szerelmet is annak árnyoldalaival együtt.

Történetet elbeszélő művészi ábrázolás példáit is láthatnak a festmények közt,melyek egy része tiltakozás napjaink politikája ellen.

Tájképein a táj nyugalmát,szépségét csodálhatják meg.
Megjelenik festményein a tél csendje, a nyár forrósága, a tavasz illata,az ősz fanyarsága.

Az állatoknak a természetben elfoglalt helye kínált témát több festményéhez a festőművésznek.

Csendéletein odaadással ábrázolja a virágok tűnékeny szépségének titkát és különböző tárgyak harmonikus rendjét.

  " A szép műveket  a tehetség kezdi meg, de csakis a munka fejezi be."  
                                                                       (Oubert)

Szereti a válósághű színeket, de nem követi a valóságot a legapróbb részletekig.
Színkezelése sokat elárul a művészről, festményei lényegéről. 

"Az embernek a maga korában kell élnie, azt kell festenie, amit lát, nem szabad törődnie a divattal"
                                                                                                        (Monet )

Az olajfestészet gazdag színskálája , kötetlen technikája rengeteg lehetőséget nyújt a festőművésznek
Az egymás feletti rétegekben kidolgozott festmények felülete színben, fényben gazdagságot kaptak.
A lazúrozás lehetővé teszi az alsóbb rétegekből a fény visszaverődését.

A festőművész az évek során sajátos szándékainak megfelelően kialakította az egyéni stílusát.
Gyakran mellőzi az ecset használatát.

" Úgy festek ahogy a kedvem tartja, ördögbe az elméletekkel! Ha valaki kikéri a véleményemet, azt mondanám:
  mindaz ami magában hordja az emberiség , a kortárs emberiség szellemét, érdekes.
  Mindaz ami idegen tőle ,érdektelen."
                                          (Monet)

"Egy jó festménynek egyenlőnek kell lenni egy jó cselekedettel."
                                             (Paul Gauguin)